Landjugend Zenter

Luxemburg

Ech hunn d'Datenschutzerklärung zur Kenntnis geholl an erkläre mech domatt averstaan.

Président

Created with Sketch.

Christian Zimmer
19, rue de Brouch
L-7481 Tuntange
Tel: 691 741 084

Sekreträr

Created with Sketch.

Pierre Prickaerts
3, rue du Chateau
L-7463 Pettingen (Pëtten)

Trésorier

Created with Sketch.

Tom Kleer
5, rue de la Halte
L-8715 Everlange (Iewerleng)